Sunday, 14 February 2016

Bazgroły z nowego dziennika

    Do wyruszenia na wyprawę jeszcze dwa tygodnie, ale zacząłem już pisać w nowym notatniku/szkicowniku.