Friday, 5 November 2010

Szczęście - Lew Tołstoj

Szczęście

Wieczny niepokój, trud, walka, braki — to niezbędne warunki, wyjść z nich nie powinien ważyć się choć na chwilę żaden człowiek. Tylko uczciwy niepokój, walka i trud, oparte na miłości, są tym, co nazywa się szczęściem... Żeby żyć uczciwie, trzeba pędzić, błądzić, dążyć, mylić się, zaczynać i rzucać, znów zaczynać i znów rzucać, i wiecznie walczyć i tracić. Spokój — to podłość duchowa.

No comments:

Post a Comment